App - 90 dages opstart

Du kan downloade app'en til din smartphone eller tablet fra Google Play eller iTunes.

Android: https://goo.gl/vi8uPY

iPhone/iPad: https://goo.gl/BKFPGM

Herunder kan du læse indholdet i app'en.

Velkommen til Tropica's 90 dages opstartsguide. Vi vil gerne hjælpe dig med at få succes med dit akvarium. Vi ved at mange får en dårlig oplevelse med algevækst, døde fisk og planter, og derfor mister lysten til at have akvarium. Det vil vi gerne gøre noget ved! Denne guide giver dig masser af råd og vejledning de næste 90 dage. Guiden handler om at forbygge frem for at helbrede så du undgår at få algeproblemer, og så drømmen går i opfyldelse. Det handler om at starte langsomt, men sikkert, for at komme godt i mål. Vi ønsker dig god fornøjelse.

Dag 1:
Du har fulgt vores instruktioner til opstart og indplantning (læs mere her), og akvariet er fyldt med vand og teknikken tilsluttet.
Kontroller teknikken (kører pumpen, virker tænd/sluk-uret). Vi anbefaler at du starter med kun 6 timers lys om dagen. Hvis din lampe giver meget lys, bør du nøjes med 0,5 Watt per liter.
Vi anbefaler at du tilfører CO2 til akvariet fordi det er planternes vigtigste næringsstof, og uden tilførsel vokser mange akvarieplanter dårligt. Alt efter hvilke planter du har valgt, anbefaler vi forskellige løsninger (se CO2 løsninger her).

Hurtigvoksende planter sikrer en god start og forebygger algeproblemer (se mere her om hjælpeplanter). Har du ikke allerede købt nogle af disse planter, anbefaler vi at supplere op indenfor de første par dage.
Vent med at tilføre gødning, da planterne har madpakke med til de første 2-4 uger.

Dag 3:
Skift op til 50 % af vandet (se vejledning til vandskifte).
Kom rejer og snegle i akvariet for at forebygge algeproblemer. Vi anbefaler 1 Amanoreje per 5 liter vand i opstartsperioden. Du kan eventuelt også supplere med f.eks. posthornssnegle og andre rejer, der også spiser alger (se liste over algeædere her). Vær opmærksom på at dit lands lovgivning måske først tillader at man kommer dyr i akvariet senere efter opstart.

Dag 7:
Skift op til 50 % af vandet.
Kontroller teknikken (kører pumpen, virker tænd/sluk-uret, kører CO2).
Fjern eventuelle gamle eller beskadigede blade. Disse blade kan fremme algevæksten.

Dag 10:
Skift op til 30 % af vandet.
Det er nu tid til at sætte algespisende fisk i akvariet. Fiskene spiser andre alger end rejerne og sneglene, og du sikrer derfor effektiv forebyggelse af algeproblemer (se liste over algeædere her).
Hvis vandet er grønt og uklart (se eksempel på grønt vand her), så kontroller at filteret kører og skyl eventuelt filtersvampen (se mere om filtre her). Du bør også skifte til 75 % af vandet hver 2. dag indtil du igen har klart vand. Har du fortsat grønt vand, er det effektivt at slukke for lyset i 2 døgn med et 75% vandskifte før og efter. Tilbagevendende problemer med svævealger skyldes normalt at du fodrer for meget.

Dag 14:
Skift op til 30 % af vandet.
Kontroller teknikken (kører pumpen, virker tænd/sluk-uret, kører CO2).
Beskær eventuelt hjælpeplanterne så de ikke skygger for de andre planter (se mere om beskæring her).

Dag 17:
Skift op til 30 % af vandet.
Hvis du eventuelt kan se trådalger (lange tynde tråde), fjernes de nemmest med en ru træpind (blomsterpind) som føres gennem trådalger mens pinden roteres (se eksempler på trådalger her). Indsæt evt. yderligere algeædere; Amanorejer, den siamesiske algeæder (Crossocheilus siamensis) og odessabarber (Puntius padamya) er specielt gode til trådalger (se liste over algeædere her). Flere hjælpeplanter forebygger at trådalgerne kommer igen.

Dag 21:
Skift op til 30 % af vandet. Efter 3 uger kan du nøjes med at skifte vand en gang om ugen forudsat at du ikke ser tegn på algeproblemer.
Kontroller teknikken (kører pumpen, virker tænd/sluk-uret, kører CO2).
Det er nu tid til at øge lysperioden til 8 timer.
Det er også tid til at gøde. Vi anbefaler at du starter med en gødning der ikke indeholder kvælstof (N) og fosfor (P), eksempelvis Plant Growth Premium Fertiliser (læs mere om Plant Care serien her). Begynd med kun halv dosis, det vil sige 5 mL per 100 L vand per uge. Det er bedst at fordele gødningen ud over hele ugen frem for at dosere det hele på én gang.

Dag 28:
Skift op til 30 % af vandet.
Kontroller teknikken (kører pumpen, virker tænd/sluk-uret, kører CO2) og skyl filtersvampen (se hvordan).
Tilsæt gødning; vi anbefaler forsat kun ½ dosis.
Beskær eventuelt hjælpeplanterne så de ikke skygger for de andre planter (se mere om beskæring her).
Hvis du nu kan se tegn på belægningsalger (se her), fjernes de mekanisk med børste eller svamp (mange bruger en tandbørste). Kraftig vækst af belægningsalger kan skyldes for meget gødning, eller næring fra døde planter eller fisk.

Dag 35:
Skift op til 30 % af vandet.
Kontroller teknikken (kører pumpen, virker tænd/sluk-uret, kører CO2).
Tilsæt gødning; vi anbefaler forsat kun ½ dosis.
Hvis du ikke har tegn på algeproblemer kan du begynde at fjerne hjælpeplanterne for at sikre plads og lys til de andre planter i akvariet.

Dag 42:
Skift op til 30 % af vandet.
Kontroller teknikken (kører pumpen, virker tænd/sluk-uret, kører CO2).
Tilsæt gødning; vi anbefaler forsat kun ½ dosis.
Det er nu tid til at øge lysperioden fra 8 til 10 timer om dagen. Hvis du kan skrue op for lyset, kan du nu også give mere end 0,5 Watt per liter. Mere end 10 times lys om dagen resulterer ofte i øget algevækst. Vi anbefaler én samlet lysperiode, det vil sige undlad f.eks. at tænde for lyset 2 timer om morgenen og så 8 timer senere på dagen (se mere om lys over akvariet her).

Dag 49:
Skift op til 30 % af vandet.
Kontroller teknikken (kører pumpen, virker tænd/sluk-uret, kører CO2).
Tilsæt gødning; vi anbefaler forsat kun ½ dosis.
Afhængigt af hvilke typer af planter, du har i akvariet, vil det være tid til første egentlige beskæring (se mere om beskæring her). Generelt anbefaler vi at vente med første beskæring til planten er blevet stor og har udviklet et godt rodnet. Anvend hyppige og mindre omfangsrige beskæringer for at bevare balancen i akvariet. Genindplantning af stængelplanter er vigtigt for at opnå det bedste resultat. Husk at fjerne afskåret materiale med et net. Hvis det flyder i overfladen både skygger og frigiver det næring til eventuelle alger.

Dag 56:
Skift op til 30 % af vandet.
Kontroller teknikken (kører pumpen, virker tænd/sluk-uret, kører CO2) og skyl filtersvampen.
Det er nu tid til at øge gødningen til fuld dosis, hvis du ikke har tegn på algeprobelmer. Det er også tid til at overveje en gødning som indeholder kvælstof (N) og fosfor (P), specielt hvis du har mange planter i akvariet (se eksempler på planter som mangler næring her). Hvis du supplerer med N og P, anbefaler vi at du igen begynder med ½ dosis og følger effekten nøje.

Dag 63:
Skift op til 30 % af vandet.
Kontroller teknikken (kører pumpen, virker tænd/sluk-uret, kører CO2).
Tilsæt gødning.
Beskær planterne efter behov (se mere om beskæring her).

Dag 70:
Skift op til 30 % af vandet.
Kontroller teknikken (kører pumpen, virker tænd/sluk-uret, kører CO2).
Tilsæt gødning.
Beskær planterne efter behov (se mere om beskæring her). Vurder de forskellige elementer i akvariet; lever de op til forventninger? Mange planter har nu bredt sig i akvariet og det kan nødvendigt med mere omfattende beskæring så de enkelte grupper stadig fremstår som en enhed. Du kan også erstatte planter der ikke trives eller passer til dine tanker bag indretningen.

Dag 77:
Skift op til 30 % af vandet.
Kontroller teknikken (kører pumpen, virker tænd/sluk-uret, kører CO2).
Tilsæt gødning.
Beskær planterne efter behov (se mere om beskæring her). Tiden er nu inde til at du hver uge skal vurdere om der er planter der har behov beskæring; husk det er bedre at beskære hyppigt for at bevare balancen i akvariet.

Dag 84:
Skift op til 30 % af vandet.
Kontroller teknikken (kører pumpen, virker tænd/sluk-uret, kører CO2) og skyl filtersvampen.
Tilsæt gødning.
Beskær planterne efter behov (se mere om beskæring her).

Dag 90:
Akvariet er nu i fuld balance. Hvis du har et forgrundstæppe er dette helt tæt. Stængelplanterne har gennemgået flere beskæringer og genindplantninger og kommer til deres fulde ret med farve og form. Vandet er helt klart. Du har sikkert fået blod på tanden, så få inspiration til hvordan du kommer videre. Det kan være du er rigtig glad for det nuværende layout og ønsker at fastholde det så længe som muligt, eller blot udskifte enkelte planter. Det kan også være at du har lyst til at prøve noget helt andet og starte et helt nyt layout op. Du kan få inspiration til nye layouts (se her). Husk at stoppe op og nyd detaljerne i akvariet, se hvor inspirerende det kan være…