Vallisneria nana

Vallisneria nana er en australsk plante med mørkegrønne, rosetstillede og smalle blade (ca. 1 cm). Planten er yderst velegnet som mellemgrundsplante, men kan også anvendes som baggrundsplante i mindre akvarier. Bladene er væsentlig smallere end hos de øvrige Vallisneria-arter, og Vallisneria nana får heller ikke helt så lange blade som de øvrige. 

Vallisneria nana er meget villig til at danne udløbere, og der kan således under gode forhold på kort tid dannes en kompakt vegetation.

 

Planteinfo

Type: Udløbere
Oprindelse:Australien
Land eller kontinent, hvor planten er mest udbredt. Kultivar betyder at planten er opnået eller opstået i kultur.
Væksthastighed:Middel
Plantens væksthastighed i forhold til andre akvarieplanter.
Højde:20 - 30+
Plantens middelhøjde (cm) efter to måneder i akvariet.
Lyskrav:Lav
Middel lyskrav for akvarieplanter er ca. 0,5 W/L.
CO2 :Lav
Et middelstort CO2-behov svarer til ca. 6-14 mg/L. Et højt CO2-behov svarer til 15-25 mg/L.