Riccardia chamedryfolia

Denne asiatiske levermos, ofte kaldet Kkoralmos, er en tæt og kompakt mos på 1-3 cm højde med intens, dybgrøn farve. Riccardia er særdeles egnet til montering på grene og sten, hvor den sidenhen selv vokser fast. Mossen er langsomtvoksende og overgroes let af alger eller andre mosser. Riccardia er mere lyskrævende end andre mosser.

 

Planteinfo

Type: Mos
Oprindelse:Asien
Land eller kontinent, hvor planten er mest udbredt. Kultivar betyder at planten er opnået eller opstået i kultur.
Væksthastighed:Langsom
Plantens væksthastighed i forhold til andre akvarieplanter.
Højde:3 - 5+
Plantens middelhøjde (cm) efter to måneder i akvariet.
Lyskrav:Høj
Middel lyskrav for akvarieplanter er ca. 0,5 W/L.
CO2 :Middel
Et middelstort CO2-behov svarer til ca. 6-14 mg/L. Et højt CO2-behov svarer til 15-25 mg/L.