Aponogeton boivinianus

 

Layouts indeholdende denne plante

 

Aponogeton boivinianus er en stor og kraftig plante, som kun egner sig til store akvarier. Det er en knoldplante, som stammer fra Madagascar.

Knolden må gerne dækkes af bundlaget, men skudspidsen bør placeres lige i overfladen af bundlaget. Under gunstige vækstbetingelser kan den sætte endog meget store blade - over 80 cm lange og 8 cm brede og planten bliver let 30-50 cm bred. En gødningskapsel under knolden gavner væksten betydeligt. De ældste blade er meget mørkegrønne, mens de yngre er lysegrønne og sommetider brunlige, indtil de er fuldt udviklede. I naturen findes Aponogeton boivinianus i hastigt strømmende vand, og den foretrækker da også en vis vandbevægelse i akvariet.

Planten har brug for hvileperiode, hvor knolden mister alle blade. Efter nogen tid sætter knolden dog igen nye blade.

 

Planteinfo

Type: Løg og knold
Oprindelse:Afrika
Land eller kontinent, hvor planten er mest udbredt. Kultivar betyder at planten er opnået eller opstået i kultur.
Væksthastighed:Høj
Plantens væksthastighed i forhold til andre akvarieplanter.
Højde:20 - 30+
Plantens middelhøjde (cm) efter to måneder i akvariet.
Lyskrav:Middel
Middel lyskrav for akvarieplanter er ca. 0,5 W/L.
CO2 :Lav
Et middelstort CO2-behov svarer til ca. 6-14 mg/L. Et højt CO2-behov svarer til 15-25 mg/L.