Bolbitis heudelotii

 

Layouts indeholdende denne plante

Vestafrikansk vandbregne med meget smukke transparente, grønne blade.
Planten bliver 15-40 cm høj og tilsvarende bred. Ved indplantningen må rodstængelen ikke dækkes af bundlaget, da den ellers vil rådne, og derfor er det bedst at plante Bolbitis heudelotii på en rod eller sten. 
Planten formeres let ved at dele den vandrette rodstængel (rhizomet). Væksten forøges betydeligt ved CO2-tilførsel og i blødt og svagt surt vand.

 

Planteinfo

Type: Rhizom
Oprindelse:Afrika
Land eller kontinent, hvor planten er mest udbredt. Kultivar betyder at planten er opnået eller opstået i kultur.
Væksthastighed:Langsom
Plantens væksthastighed i forhold til andre akvarieplanter.
Højde:15 - 30+
Plantens middelhøjde (cm) efter to måneder i akvariet.
Lyskrav:Middel
Middel lyskrav for akvarieplanter er ca. 0,5 W/L.
CO2 :Middel
Et middelstort CO2-behov svarer til ca. 6-14 mg/L. Et højt CO2-behov svarer til 15-25 mg/L.