Glossostigma elatinoides

 

Layouts indeholdende denne plante

Glossostigma elatinoides er en efterspurgt plante især til japansk inspirerede akvarier. Bunddækkeplanten fra New Zealand opnår en højde på 2-3 cm. Den er en af de mindste akvarieplanter og derfor en god forgrundsplante. En hurtigvoksende og lyskrævende plante, som ydermere kræver tilsætning af CO2 for at trives ordentligt. Ved for svag lysstyrke vokser skuddene opad i vandet og det er derfor vigtigt, at der ikke er større planter, der skygger for den. Deles i mindre portioner og indplantes med nogle centimers afstand, da beplantningen herved hurtigere vokser sammen og danner et flot tæppe. Skal klippes tilbage med korte mellemrum, da tæppet ellers vil skygge sig selv ihjel nederst og slippe bundlaget.

 

Planteinfo

Type: Bunddække
Oprindelse:Australien
Land eller kontinent, hvor planten er mest udbredt. Kultivar betyder at planten er opnået eller opstået i kultur.
Væksthastighed:Høj
Plantens væksthastighed i forhold til andre akvarieplanter.
Højde:3 - 5+
Plantens middelhøjde (cm) efter to måneder i akvariet.
Lyskrav:Høj
Middel lyskrav for akvarieplanter er ca. 0,5 W/L.
CO2 :Høj
Et middelstort CO2-behov svarer til ca. 6-14 mg/L. Et højt CO2-behov svarer til 15-25 mg/L.