Lindernia rotundifolia

 

Layouts indeholdende denne plante

 

Lindernia rotundifolia vokser i Asien på sandede brinker langs vandløb. Denne brogede form - Lindernia rotundifolia 'varigated' - er en variant, hvorfor planten har tilbøjelighed til at danne skud med helt grønne blade. Disse kan klippes væk, for at bevare den brogede form. Planten er fordringsløs og danner hurtigt en kompakt gruppe. Lindernia rotundifolia er egnet både som baggrund og som solitærplante i mellemgrunden, da bladene sidder tæt fra bund til top af stænglen. Netop på grund af den tætte vækst, er det nødvendigt jævnligt at tynde ud i planten. Derved sikres at lys og vandcirkulation kan trænge ned til de nederste dele. En god begynderplante som hurtigt giver frodighed og trives under mange forhold.

 

Planteinfo

Type: Stængel
Oprindelse:Asien
Land eller kontinent, hvor planten er mest udbredt. Kultivar betyder at planten er opnået eller opstået i kultur.
Væksthastighed:Høj
Plantens væksthastighed i forhold til andre akvarieplanter.
Højde:15 - 30+
Plantens middelhøjde (cm) efter to måneder i akvariet.
Lyskrav:Lav
Middel lyskrav for akvarieplanter er ca. 0,5 W/L.
CO2 :Middel
Et middelstort CO2-behov svarer til ca. 6-14 mg/L. Et højt CO2-behov svarer til 15-25 mg/L.