Pasning

PasningNår du er godt i gang og akvariet udvikler sig fornuftigt skal du begynde med den mere generelle pasning:

1. Vandskifte på ca. 25 % ugentligt forebygger ophobning af skadelige stoffer i akvariet og begrænser algevækst.

2. Dødt materiale i form af planterester, døde fisk eller lignende fjernes hurtigt. Nedbrydningen af disse forbruger ilt og frigiver næringsstoffer som skaber ubalance/algevækst.

3. Akvariets teknik tilses jævnligt, for at sikre at eventuelle fejl og mangler hurtigt rettes og et stabilt miljø opretholdes.

4. Plantevæksten er nu godt i gang og der skal tilsættes flydende gødning. Start med forsigtighed og med lavere doser end anbefalet. Tilsæt herefter gradvist større doser i takt med planternes reaktion på gødningen. En god tommelfingerregel er at blade eller planter bliver lysere/transparente når de mangler gødning.

5. Tjek for alger løbende. De første tegn er uklart vand, belægninger på ruder, blade eller dekorationsmaterialer eller evt. som fine tråde. Er algerne først synlige, er det langt sværere at komme dem til livs! Alger begrænses med vandskifte, mindre gødning, flere hurtigvoksende planter og flere algespisere. Flere informationer finder du her.

TIP: Overfodring er den hyppigste årsag til algeproblemer. Følg vejledningen fra din forhandler.