Beskæring

Planternes væksthastighed er meget forskellig så derfor varierer det meget, hvordan planter skal beskæres. Store beskæringer vil forstyrre akvariets balance, hvorfor mindre og hyppigere beskæringer er at foretrække. På den måde vil akvariet også se præsentabelt ud hele tiden.

Stængelplanter (1) beskæres ved kontinuerligt at klippe de længste skud lige over et blad i lav højde og genindplante skuddet i gruppen. Nye skud vil dannes fra den klippede stængel.

Bunddække og mosser (2) klippes som en græsplæne hårdt tilbage for at sikre hurtig nyvækst.

Echinodorus, løg og knolde (3) trimmes ved fjernelse af de yderste blade i rosetten og/eller blade, som skygger i overfladen.

Cryptocoryne (4) skal have fjernet gule eller beskadigede blade. Hele planter fjernes når gruppen bliver for tæt.

Udløbere (5) klippes væk, hvis de invaderer omgivende planter. De ældste planter kan med fordel udskiftes med udløbere nu og da.

Rhizomplanter (6) er langsomtvoksende. Selve rhizomstænglen klippes mellem et bladsæt når planten bliver for stor. Nye skud vil dannes fra bladbasis.