Gødning og CO2

Planterne har ligesom fisk behov for pasning og pleje, og derfor har vi udviklet forskellige gødningsprodukter, som tilfører nødvendig næring til planterne. Du kan tilføre CO2, kvælstof, fosfor, jern og mikronæringsstoffer på forskellig måde, og kun ved at gøde opnår du optimal vækst og flotte farver på dine akvarieplanter.

CO2 DiffuserAkvarieplanterne har brug for næringsstoffer for at vokse. Det allervigtigste næringsstof er CO2, som derfor også tit er det der først og fremmest begrænser væksten i planteakvariet. Tilføres der ikke ekstra CO2 må planterne nøjes med det der naturligt frigives af fisk og bakterier i akvariet, hvilket er for lidt for planterne i MEDIUM og ADVANCED kategorien.

Udover CO2 har planterne også brug for kvælstof (N), fosfor (P), jern (Fe) og mangan (Mn). Det kalder man makronæringsstoffer, fordi planternes behov er relativt stort. Akvarieplanterne kan optage alle makronæringsstofferne både via rødderne og via bladene. Derfor kan man tilføre den gødning både som flydende gødning til vandet og som kapsler til substratet. Tilfører man gødning til vandet, skal man dosere ofte (dagligt eller ugentligt) og overgødskning kan medføre algerproblemer, hvis planterne ikke kan optage gødningen i takt med at den doseres. Men omvendt er det den eneste måde, man kan tilføre gødning til f.eks. mosser, flydeplanter og planter på sten og trærødder, da de ikke har rødderne nede i bundlaget. Næringskapslerne er til gengæld ideelle til store kraftige planter eller til veletablerede tæpper af forgrundsplanter. Tropica’s Nutrition Capsules frigiver deres næringsstoffer i løbet af 6-9 måneder.

Den tredje kategori af næringsstoffer er mikronæringsstofferne som f.eks. kobber, molybdæn, zink og borat. Disse stoffer er byggestene i nødvendige enzymer, og når disse mikronæringsstofferne kommer i underskud, vokser planterne langsommere og udviser mangelsymptomer. Mikronæringsstofferne kan du tilføre dine planter både i form af Premium og Specialised Fertiliser og i form af Nutrition Capsules. Hvis du allerede ved, at du har brug for at tilsætte CO2 til dit planteakvarie, så kan du anvende tabellen til at indstille pH, så det ønskede CO2 niveau opnås ved en given karbonathårdhed. Hvis pH, karbonathårdhed og CO2 er for dig ukendte begreber, så læs nedenstående forklaring før du går i gang med at tilsætte CO2!

Hvad er CO2?
CO2 er planternes vigtigste næringsstof; uden CO2 kan en plante ikke lave fotosyntese som er første trin i en lang række processer som fører til vækst.

Hvordan tilfører jeg CO2? 
Du kan tilføre CO2 på flere forskellige måder. Tropica anbefaler at du anvender komprimeret CO2 (se vores systemer her). Så tilfører du CO2 til du har nået den ønskede pH i tabellen, og den ønskede pH afhænger af karbonathårdheden af dit vand samt hvor meget CO2 du ønsker i akvariet. En smule CO2 (f.eks. 3-5 mg per L) er bedre end ingenting.

Planter mærket med "Medium" kræver omkring 10-15 mg CO2 per L, men "Advanced" planter kræver 15-30 mg CO2 per L.

Hvad er CO2, dKh og pH?
Har jeg brug for CO2? Hvis du vil have planter, som er mærket med Medium eller Advanced i dit planteakvarie, er du nødt til at tilsætte CO2. Hvis du udelukkende har planter mærket med "Easy", behøver du ikke ekstra CO2, men planterne vil trives bedre, hvis du alligevel vælger at tilsætte en lille smule.

Hvad er pH?
pH er et tal, som udtrykker vandets surhedsgrad. Lav pH er surt, og høj pH er basisk, mens neutralt pH er defineret som området fra 6 til 9 (hele pH skalaen går fra 0-14).

Hvad er dKh?
dKh er vandets karbonathårdhed og udtrykkes i tyske hårdhedsgrader (dKh). Karbonathårdheden er den samlede mængde af bikarbonat og karbonat.

CO2 table with icons

Brug af tabellen
Bestem vandets karbonathårdhed, før du begynder (typisk ved hjælp af et drypsæt).

Læg dig fast på det ønskede CO2 niveau (orange er eksempelvis Tropicas anbefalede CO2 koncentration til Medium plantekategori; 6-15 mg CO2 per L).

Hvis dit vand har en karbonathårdhed på f.eks. 12 dKh, skal CO2 tilførslen justeres indtil pH ligger på 7,5 til 7,8.

 

 

CO2 HCO3 CO3

Hvad er sammenhængen imellem CO2, pH og dKh?
Sammenhængen imellem fremgår delvist af figuren til højre. Ved lavt pH omdannes bikarbonat (HCO3) og carbonat (CO3) til CO2. Ved neutral pH er det meste omdannet til HCO3, mens CO3 dominerer ved høj pH. Ved at indstille pH kan man altså styre mængden af CO2 i sit akvarie.