Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Tropica Aquarium Plants A/S

 

I privatlivspolitikken for Tropica Aquarium Plants A/S finder du oplysninger om, hvilke personoplysninger, vi indsamler om dig, hvorfor vi indsamler personoplysninger, og hvad vi som dataansvarlig bruger de indsamlede personoplysninger til. 

1. Generelt

1.1. Denne privatlivspolitik er gældende for de personoplysninger, du giver os, og/eller som vi indsamler om dig, når du er kunde hos eller leverandør til Tropica Aquarium Plants A/S.

Den er samtidig gældende for de personoplysninger, du giver os, og/eller som vi indsamler om dig, når du besøger og bruger vores hjemmeside, sociale medier, mobile applikationer, programmer, tjenester og værktøjer, uanset hvordan du får adgang til eller bruger dem, herunder via mobile enheder.

2. Dataansvarlig

2.1. Tropica Aquarium Plants A/S er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Tropica Aquarium Plant A/S’ juridiske oplysninger er følgende:

Tropica Aquarium Plants A/S

Mejlbyvej 200
8250 Egå
CVR-nr. 87371417

E-mail: tropica@tropica.dk

Telefon: +45 8622 0566

2.2. Når vi behandler personoplysninger, overholder vi Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46 EF (databeskyttelsesforordningen) samt de til enhver tid gældende danske persondataretlige regler.

3. Behandling af personoplysninger

3.1. Hvis du er kunde

3.1.1. Er du kunde, herunder har adgang til forhandlerlogin på vores hjemmeside eller via app, eller kontakter du os, behandler vi dine almindelige personoplysninger for at kunne behandle din henvendelse og eventuelt indgå og opfylde en aftale med dig.   

Vi behandler efter omstændighederne dine identitets-, kontakt- og professionelle oplysninger, herunder navn, e-mailadresse, adresse, telefonnummer, billede, stilling, oplysninger om vores forretningsmæssige relation og sprogpræference. Desuden kan vi behandle oplysninger om finansielle forhold såsom valutapræference, købshistorik, betalingshistorik, betalingsoplysninger samt kreditvurdering. Har du adgang til vores forhandlerlogin, behandler vi tillige kontooplysninger, herunder adgangsoplysninger.  

Er det nødvendigt for at vi kan opfylde aftalen med dig, behandler vi supplerende oplysninger indhentet hos tredjepart.  

Retsgrundlaget for vores behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.  

3.1.2. Vi anvender i visse tilfælde dine personoplysninger til at udsende kundetilfredshedsundersøgelser pr. e-mail, da vi har en legitim interesse i at forbedre vores produkter og service. Vi behandler de svar, du giver i forbindelse med kundetilfredshedsundersøgelsen.     

Retsgrundlaget for vores behandling er interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.    

3.2. Hvis du er leverandør

3.2.1. Er du leverandør, behandler vi dine almindelige personoplysninger for at kunne indgå og opfylde en aftale med dig. 

Vi behandler efter omstændighederne dine identitets-, kontakt- og professionelle oplysninger, herunder navn, e-mailadresse, adresse, telefonnummer, billede, stilling, oplysninger om vores forretningsmæssige relation og sprogpræference. Desuden behandler vi oplysninger om finansielle forhold, herunder valutapræference og betalingsoplysninger.

Er det nødvendigt for at vi kan opfylde aftalen med dig, behandler vi supplerende personoplysninger indhentet hos tredjepart. 

Retsgrundlaget for vores behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

3.3. Hvis du besøger vores hjemmeside, interagerer med os på sociale medier, mobile applikationer eller andre tjenester eller deltager i et event hos os

3.3.1. Besøger du vores hjemmeside, behandler vi forskellige personoplysninger om dig såsom din IP-adresse, sprogpræference, lokation samt søge- og købshistorik. Formålet med vores behandling er at optimere brugeroplevelsen, udarbejde statistik over besøg på vores hjemmeside og foretage personaliseret markedsføring af vores produkter på vores hjemmeside, via sociale medier mv. Til dette bruger vi cookies.

Du kan læse mere om vores og tredjeparters brug af cookies på vores hjemmeside i vores cookiepolitik her.

Retsgrundlaget for vores behandling med henblik på at forbedre hjemmesiden og brugeroplevelsen er interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Til brug for statistik og personaliseret markedsføring behandler vi dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, om samtykke. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, se vores cookiepolitik. 

Vores hjemmeside bruger plugins fra Facebook og Youtube. Vi har fælles dataansvar med Facebook og Youtube for indsamlingen af personoplysninger, der sker, når du besøger vores hjemmeside. Oplysninger om det fælles dataansvar er tilgængelige her:

Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

 

YouTube: https://business.safety.google/gdprcontrollerterms/

3.3.2. Besøger du vores profiler på de sociale medier, behandler vi de personoplysninger, der fremgår af din profil, din adfærd på siderne og de personoplysninger, du vælger at dele med os, herunder billeder og video. Når du kontakter os via de sociale medier, behandler vi de personoplysninger, der indgår i vores korrespondance med dig.

Retsgrundlaget for vores behandling er interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, da vi har en legitim interesse i at have indsigt i besøgende på vores sider på sociale medier og i at kunne besvare henvendelser via de sociale medier.

Vi har fælles dataansvar med de sociale medier for indsamling af dine personoplysninger. Oplysninger om det fælles dataansvar er tilgængelige her:

Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

LinkedIn: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum

Instagram: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

YouTube: https://business.safety.google/gdprcontrollerterms/

 

Twitch:

 

TikTok: https://ads.tiktok.com/i18n/official/policy/jurisdiction-specific-terms

 

Pinterest: https://business.pinterest.com/de/pinterest-advertising-services-agreement/united-states-of-america/

 

Twitter: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html

Vi henviser generelt til de sociale mediers privatlivspolitikker, hvor du kan få mere information om, hvordan disse behandler dine personoplysninger. 

3.3.3. Benytter du vores app, behandler vi personoplysninger om dit navn, e-mailadresse, telefonnummer, sprogpræference, fødselsdato, køn, billeder, lokationsdata og adfærd i appen med henblik på at oprette dig som bruger og levere appen til dig, og da vi har en legitim interesse i at have indsigt i brugen af vores app.  

Retsgrundlaget for vores behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, og interesseafvejningsreglen i artikel 6, stk. 1, litra f.

3.3.4. Giver du dit samtykke til, at vi må sende dig markedsføring pr. e-mail eller app, behandler vi dine personoplysninger til at administrere dit samtykke og sende dig personaliserede tilbud og særlige kampagner. 

Vi behandler efter omstændighederne dine identitets-, kontakt- og professionelle oplysninger, herunder navn, e-mailadresse, telefonnummer, stilling, oplysninger om vores forretningsmæssige relation, sprogpræference samt søge- og købshistorik.

Retsgrundlaget for vores behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, om samtykke. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at klikke på linket nederst i de markedsføringse-mails, du modtager fra os, ændre dine indstillinger i appen eller ved at skrive til os på marketing@tropica.com.

3.3.5. Deltager du i et event hos os, herunder et online event, behandler vi efter omstændighederne dine identitets-, kontakt- og professionelle oplysninger, herunder navn, e-mailadresse, telefonnummer, stilling, oplysninger om vores forretningsmæssige relation, sprogpræference og profiler på de sociale medier, med henblik på at kunne opfylde aftalen med dig om deltagelse i vores event og som følge af vores legitime interesse i at administrere eventets afholdelse. 

Retsgrundlaget for vores behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, og interesseafvejningsreglen i artikel 6, stk. 1, litra f.

3.3.6. Deltager du i en af vores konkurrencer, behandler vi personoplysninger om dit navn, e-mailadresse, profiler på sociale medier, adresse og telefonnummer med henblik på at kunne opfylde aftalen med dig om deltagelse i konkurrencen og kontakte dig i tilfælde af, at du vinder, og som følge af vores legitime interesse i at administrere konkurrencen. Vinder du en konkurrence, offentliggør vi dit navn.   

Retsgrundlaget for vores behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, og interesseafvejningsreglen i artikel 6, stk. 1, litra f.

3.3.7. Deltager du i en af vores markedsundersøgelser, behandler vi efter omstændighederne personoplysninger om dit navn, adresse, e-mailadresse, alder, køn, profiler på sociale medier, civil status, indkomst, uddannelsesniveau, husholdning, lokationsdata, IP data samt de svar, du måtte afgive i forbindelse med undersøgelsen.   

Retsgrundlaget for vores behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, om samtykke. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at skrive til os på marketing@tropica.com.

3.4. Behandling til andet formål

3.4.1. Hvis vi ønsker at behandle dine personoplysninger til andre formål end dem, de er indsamlet til, orienterer vi dig derom forinden og anmoder om nødvendigt om dit samtykke. Vi vil dog altid indhente dit samtykke til behandling af dine personoplysninger med henblik på markedsføring.  

 

4. Profilering

4.1. Har du givet samtykke til at modtage markedsføring, anvender vi profilering til brug for målretning af vores markedsføring til dig. Du kan til enhver tid trække dit samtykke til at modtage markedsføring tilbage. 


5. Deling af dine personoplysninger

5.1. I det omfang det er nødvendigt, rimeligt og relevant, deler vi dine personoplysninger med koncernforbundne selskaber og de leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os med vores drift og dermed den ydelse, vi leverer til dig. Det betyder, at vi eksempelvis kan dele dine oplysninger med vores serviceleverandører, vores tekniske support og vores bank. Er modtageren databehandler, behandles personoplysningerne alene på vores vegne og i overensstemmelse med vores instruks.

5.2. Vi kan ligeledes videregive dine personoplysninger til andre tredjeparter, hvis vi bliver pålagt det, eller det er en del af den ydelse, vi leverer til dig. Det kan for eksempel være Skattestyrelsen og andre offentlige myndigheder.

6. Overførsel af personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS

6.1. I visse tilfælde overfører vi dine personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS. Dette sker, når vi gør brug af databehandlere i lande uden for EU/EØS. Sådanne overførsler vil ske i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen, for eksempel ved anvendelse af EU Kommissionens standardkontrakter, på baggrund af EU Kommissionens tilstrækkelighedsafgørelser eller på baggrund af modtagerens tilslutning til EU-US Data Privacy Framework.  

7. Beskyttelse af personoplysninger

7.1. Dine personoplysninger opbevares sikkert under passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Vi opbevarer dine personoplysninger på computere med begrænset adgang, som er placerede i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om personoplysninger håndteres forsvarligt og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procents sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en (begrænset) risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk.

7.2. Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for de formål, hvortil personoplysningerne behandles. Er du kunde eller leverandør, sletter vi som udgangspunkt dine personoplysninger senest 5 år efter udgangen af det kalenderår, hvor kundeforholdet/leverandørforholdet er ophørt, medmindre vi har en berettiget interesse i at opbevare dem i længere tid, herunder for at fastlægge et retskrav, eller særlige regler giver os pligt eller ret til at opbevare dem i længere tid.

8. Dine rettigheder

8.1. Du har følgende rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger:

  • Du har ret til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, vi behandler om dig. Hvis du beder os om det, vil vi slette personoplysninger uden unødig forsinkelse, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet lovligt grundlag.
  • Du har også ret til at modsætte dig vores behandling af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Modsætter du dig behandlingen, eller ønsker du behandlingen begrænset, kan det få konsekvens for vores mulighed for at behandle din henvendelse og indgå og opfylde en aftale med dig.
  • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig vores behandling af dine personoplysninger til brug for markedsføring.
  • Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af vores behandling foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
  • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har givet til os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Bemærk venligst, at der i lovgivningen kan være fastsat betingelser eller begrænsninger i forhold til disse rettigheder.

8.2. Har du spørgsmål til vores privatlivspolitik, måden vi behandler dine personoplysninger på, eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, kan du henvende dig til Tropica Aquarium Plants A/Spå tropica@tropica.dk eller telefon +45 8622 0566.

Vi beder om, at du i forbindelse med din henvendelse giver os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt.

8.3. Du kan indgive en klage vedrørende vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på www.datatilsynet.dk.

9. Ændring af privatlivspolitikken

9.1. Vi forbeholder os ret til løbende at opdatere og ændre vores privatlivspolitik.

10. Senest opdateret

10.1. Denne privatlivspolitik er senest opdateret 19-02-2024.