Bundter


BundterBundter er et bundt af unge planter eller stængler samlet med et lille keramikanker, og med få eller ingen rødder. Rødder dannes dog hurtigt efter indplantning. Det er fortrinsvis lette, hurtigvoksende planter, som egner sig fortrinligt til akvariets opstartsfase.

Vær venligst opmærksom på at planter i bundt IKKE er produceret hos Tropica. Vi er derfor ikke i stand til at garantere, at de er fri for skadelige kemikalier/pesticider og anbefaler, at disse planter IKKE kommes direkte i akvarier med rejer og sarte fisk. Opbevar altid bundtplanter i akvarier med to ugentlige vandskift i mindst to uger, før der tilsættes rejer og fisk.