Om at dyrke akvarieplanter oven vande

24. nov 2015
Af: Troels Andersen

En tid oven vande giver styrke til livet under vand

I naturen lever ni af ti tropiske akvarieplanter både under og over vandet. De er såkaldt amfibiske planter, som kan omstille sig til lange tørre perioder over overfladen, når vandstanden svinder i floder og vandløb. Når regntiden igen får floderne til at svulme, tilpasser planterne sig atter livet under vandet.

I perioder med lav vandstand står planterne typisk tilbage i den fugtige og næringsrige jord, som før var flodbund. Her får de langt mere lys end normalt, og de vokser sig bemærkelsesværdigt større og stærkere end under vandet. Mange af planterne blomstrer og sætter frø i denne periode. Ligesom de sætter sideskud, som dels sikrer yderligere formering, men som samtidig er med til at opsamle de store næringsreserver, planten er i færd med at opbygge til tilværelsen under vand. Når regnen kommer, og planten oversvømmes, bruger den de opsparede energireserver til at sætte nye blade, der egner sig bedre til at opfange kuldioxyd og det sparsomme lys under vandets overflade. I naturen kan perioderne over og under vand være af meget forskellig længde. Men mønsteret er altid det samme. Planten bruger tiden i lys og luft til at samle kræfter til at klare sig bedre under vandet. Det benytter vi til at producere stærkere akvarieplanter.

Nogle hævder, at alle akvarieplanter altid bør dyrkes under vand. Men hos Tropica har vi opdaget, at de planter, der optræder amfibisk i naturen, er hurtigere og bedre til at omstille sig til forholdene i et akvarium, når de er vokset op oven vande.

Tropica simulerer de forhold, man finder i tropernes naturlige tørre perioder, under hele plantens opvækst. Kun rødderne i pottens stenuld er under vand. Temperatur og luftfugtighed i væksthusene styres elektronisk, så klimaet svarer til en tropisk regnskov, og kraftigt kunstlys kører henover vækstbordene for at kompensere for de korte nordiske dage i perioden fra september til marts. Præcis som i naturen samler planterne kræfter og energi til den kommende tilværelse under vandet. Lysforhold, akvarievandets hårdhed, pH-værdi og ledningstal er sjældent ens hos to akvarister. Men en emerst dyrket Tropica plante har altid reserverne og kraftoverskuddet til at udvikle nye blade, der nøje svarer til livsbetingelserne i det nye miljø. Hvis den samme plante dyrkes under vand, tilpasser den sig vandforholdene i gartneriet. Den opbygger ikke særlige reserver, fordi den allerede er under vand, og derfor har den sværere ved at omstille sig til reserver, fordi den allerede er under vand, og derfor har den sværere ved at omstille sig til et nyt vandmiljø. Nogle planter - f.eks. Vallisneria - er rene vandplanter. De forekommer kun neddykket i naturen, og disse planter dyrker Tropica naturligvis submerst i store kar.