Frøformering

Af: Troels Andersen

Tropica producerer flere af de største kulturer fra frø – eksempelvis Alternanthera reinickii 'Pink', Lobelia cardinalis og Ludwigia glandulosa. Der er mange fordele ved at producere planter fra frø; set fra slutbrugerens vinkel giver det mange planter i hver potte og planterne er kompakte. Vigtigst er det dog at frøformerede planter vokser på samme stenuld fra frøene lægges på stenulden til planten forlader gartneriet. Det gør planten stærkere og mere levedygtig da rødderne ikke forstyrres under vækstprocessen, og sunde rødder er som bekendt basis for frodig vækst og høj grad af tilpasningsevne til nye miljøer.
Tropica har flere medarbejdere med stor erfaring i frøformering – fra en ny plante stiles til produktion til den ugentlige levering af tusindvis af frøformerede planter. Denne proces kan skitseres på følgende vis:

Moderplanter
Første step i processen er opformering af moderplanter, som løbende skal levere frø til produktionen. Her er det især vigtigt at kende de faktorer som fremmer blomstring såsom lys, daglængde og temperatur men også at sikre sunde og kraftige moderplanter.

Bestøvning
De arter Tropica frøformerer er alle selvbestøvende – men enkelte kan hjælpes på vej til bedre udbytte ved manuel bestøvning. Tropica’s medarbejdere leger derfor bien og blomsterne og høster manuelt pollen fra støvdragerne og placerer pollen på griflen. Således øges både antal og størrelse på frøanlæg på moderplanterne.

Høst af frø fra moderplanter
Når moderplanten har den rigtige alder, blomstrer og danner frøanlæg, er næste udfordring at vide hvornår frøene skal høstes og hvordan de skal høstes. Størstedelen af vores frø høstes fra bælge på planterne – nogle planter bliver klippet ned og lagt til tørre med stængler, blade og bælge så frøene kan modnes færdig mens planten tørres. Andre planter kan frøene høstes direkte fra frøstanden på planterne. Når frøene er høstet skal de tærskes for at få frøet delt fra kapslen og renses i soller for at fjerne rester af planten og kapslen. Endelig skal det sikres at frøene er helt tørre inden opbevaring.

Frøspiring
Nogle frø spirer let ved udspredning på stenulden under normale lys-, næring-, fugt- og temperaturforhold i væksthusene. Andre frø skal behandles for at fremme spiringsevnen. Oftest er det temperaturen og fugtigheden som er udslagsgivende for om frøet vil spire. Dernæst kommer lyset – både lysets sammensætning og daglængden.
Fra kim til salgsplante
Fra frøet har spiret til Tropica har salgsplanten klar skal især fugtigheden løbende tilpasses (nysåede potter placeres i et telt), men ellers er planternes vækstforhold helt sammenlignelige med øvrige planter i Tropicas produktion. Fra frøene lægges på vækstmediet til der står en salgsplante med mange planter i hver potte går der typisk 8-10 uger.

Har du spørgsmål eller kommentarer til Tropicas frøformering er du meget velkommen til at kontakte os på tropica@tropica.dk