Om Tropica's plante-pipeline

Af: Troels Andersen

I Tropicas produktudviklingsafdeling genereres der løbende plantenyheder til glæde for markedet og hobbyen. Plantenyheder kan enten være helt nye planter fundet i naturen eller allerede kendte planter, men med bedre egenskaber end tidligere varianter.

Vi har alle drømmen om at finde den helt nye, unikke plante i naturen - det kunne være en blå Anubias - men det er mindst lige så vigtigt for os at producere og levere planter, som giver akvaristen den bedst mulige oplevelse. Og det gør vi ved løbende at øge vores viden om planter gennem ekspeditioner, testforsøg og kontakt til akvarister over hele verden.
 
Tropica tager flere gange årligt af sted på jagt efter nye planter. Det kan være til eksotiske steder som kalkholdige, krystalklare kilder i Sydamerika eller uklare, mudderhuller i det sydøstlige Asien, besøg i større vandplantesamlinger, gartnerier og til møder med akvarister verden over. Vi modtager dagligt henvendelser fra akvarister som spørger til specifikke planter. Men de viser os også planter, som vi ikke lige umiddelbart genkender, og de kan også være en vigtig kilde til nyheder for os. 
 
I produktudviklingsafdelingen har vi defineret hvilke karakterer der er vigtigst i vurderingen af nye planters egnethed og interesse for akvaristikken. Anvendelighed er en af de vigtigste karakterer og går primært på hvor let planten er for akvaristen, muligheder for brug i akvariet og ikke mindst plantens robusthed undervejs fra produktion til akvarist. Genkendelighed er en anden vigtig karakter, og går primært på plantens facon og/eller farve. Men planten skal også adskille sig fra det øvrige sortiment - det skal ikke blot være endnu en Echinodorus med røde pletter. Egnethed, ensartethed og stabilitet i produktionen er også nødvendigt, for det hjælper ikke så meget at planten kan blive rigtig flot i akvariet, hvis ikke vi kan producere den og levere den til markedet. Samlet angiver vi alle disse parametre som plantens nyhedshøjde. Som eksempel kan nævnes Microsorum pteropus 'Windeløv' som næsten alle akvarister anvender og ikke mindst genkender når de møder planten på deres vej. Pogostemon helferi er nyere i akvaristikken, men er også et eksempel på en plante, som mange genkender, som trives ved stort set alle betingelser, og som kan pryde ethvert akvarium.

Plantenyheder med samme nyhedshøjde som Microsorum pteropus 'Windeløv' og Pogostemon helferi kan der være langt i mellem, men gennem en intensiv indsats forsøger vi at frembringe tilsvarende nyheder. Hertil bruger vi en pipeline-model (se figuren nedenfor).

Målet er at frembringe et antal nyheder hvert år, og gennem mange års erfaring ved vi at det kun er få procent af de planter som kommer ind i vores pipeline der kan blive egentlige nyheder. Vores pipeline er opdelt i tre faser (A, B og C). Fase C er en stor rå strøm af planter - ofte hundrede planter om året eller mere. I fase C opformerer vi planterne, prøver enkelte planter i tilplantede akvarier og samler op på viden om planterne, såfremt det allerede er en kendt plante fra akvaristikken. Hvis vi vurderer at planten er interessant kommer planten ind i fase B. I fase B testes planten ved forskellige fysiske og kemiske vækstbetingelser (eksempelvis lys, CO2, næring mm.), og vi inddrager testakvarister. Det er også i fase B at planten opformeres via vores laboratorium eller på anden vis, og prøvehold testes i produktionen. Såfremt planten skal gå fra fase B til fase A skal den opfylde vores krav til nyhedshøjde. Fase A er salgsmodningen - det er her vi samler op på den viden vi har genereret, og omsætter den til information til forhandler og akvarist. Men det er også her at vi fortsat peger tommelfingeren nedad til mere end halvdelen af de planter, som er nået hertil oftest grundet manglende egnethed. Vi vil være sikre på at de planter, som kommer gennem nåleøjet og som præsenteres på markedet, er planter som vil give akvaristen en positiv oplevelse.

Vi har allerede kontakt til mange hobbyfolk over hele verden - men der er plads til flere. Send os meget gerne en e-mail (tropica@tropica.dk) såfremt du vil være med til at bidrage til en bedre oplevelse for alle os akvarister.

Plant Pipeline Graphic (1)