Algetyper

Plankton AlgaeSvævealger (grønt vand, eller fytoplankton) er masseforekomst af små encellede alger og er normalt forårsaget af for høje næringskoncentrationer i vandet.
Behandling: Hyppigt vandskifte.

Svævealger kommer ofte i nyanlagte akvarier eller i akvarier hvor for nyligt har foretaget en større omlægning. De kan være svære at slippe af med, men et velfungerende filter med masser af fint filtermateriale kan godt klare vandet op. Ofte kan det være nødvendigt med en UV-behandling, men Tropica anbefaler ikke UV-behandling som standard hjælpemiddel, da UV-lyset også slår de gavnlige bakterier ihjel. Biologisk bekæmpelse er svær, da det kun er en større bestand af filtrerende muslinger, der kan afhjælpe problemer. Ofte forsvinder svævealger helt af sig selv efter gentagne vandskifte.

 

Filamentous AlgaeTrådalger er kolonier af encellede alger, der er hæftet sammen i lange grønne tråde.
Behandling: Hyppigt vandskifte og en stor bestand af algeædere, primært Amano-rejer.

Trådalger kan være rigtig besværlige at komme til livs, for der findes typer som hverken rejer eller algeædende fisk bryder sig om at spise. I svære tilfælde - og specielt hvis det drejer sig om nogle af de besværlige rødalger - kan det være nødvendigt med en kemisk behandling. VÆR FORSIGTIG for nogle præparater er også skadelige for dine akvarieplanter. Tropica anbefaler generelt ikke at man bekæmper trådalger med kemiske præparater. Prøv i stedet at skifte vand oftere end normalt og indsæt en stor bestand af Amano-rejer; helt op til 2 rejer per 5 L vand kan være nødvendigt i en overgangsperiode.

 

Algal LayersBelægningsalger er tynde belægninger af encellede kiselalger, rødalger og grønalger.
Behandling: En stor og alsidig bestand af algeædende fisk og rejer og rengøring af ruderne med en blød svamp.

Belægningsalger er sjældent et stort problem, hvis man har en god bestand af algeædende rejer og fisk i sit akvarie. Der er dog typer, som kan være besværlige, og det er de blå-sorte belægninger som dannes af blågrønalger, men de kommer sædvanligvis kun ved kraftig fodring i fiskeakvarier. Mindre intens fodring får som oftes blågrønalgerne til at forsvinde igen.