Test af algeædere

Test Af AlgeaedereSå effektive er de forskellige algeædere ifølge vores test
Den øverste del af figuren (A) viser den relative effektivitet af de 5 testede arter: Amano-rejen, kirsebær-rejen, zebra-sneglen (Neritina), Odessa-barben og den siamesiske algeæder. Figuren viser at Amano-rejen er ca. dobbelt så effektiv som zebra-sneglen og hele 6 gange så effektiv som kirsebær-rejen.

Noget af forskellen skyldes imidlertid at en Amano-reje er meget større end en kirsebær-reje, så derfor har vi også vist hvor effektive de er, når det udtrykkes per gram dyr (den nederste del af figuren, B). Og her er det for alvor tydeligt hvor effektiv Amano-rejen er! Den er stadig næsten dobbelt så effektiv som kirsebær-rejen og mere end 5 gange så effektiv som den siamesiske algeæder.

Sådan blev det testet
En biofilm bestående af grønalger og kiselalger blev indledingsvis dyrket på små keramiske fliser. En flise med alger blev herefter lagt ned i et akvarie med et bestemt antal Amano-rejer som så fik lov at æde i et vist antal timer. Det rejerne ikke nåede at æde indenfor den afmålte tid blev efterfølgende målt, og ud fra hvor mange alger der var på flisen til at begynde med, og hvor meget der var tilbage efter rejerne havde fået lov at græsse. Vi kunne herefter bestemme hvor meget de havde nået at spise.