Bogwood

BogwoodPlanten er fastgroet på en trærod til placering på bundlaget.