Hardscape og bundlag

Planlægning af dit akvarium er en forudsætning for et godt resultat. Få inspiration hos din lokale dyrehandler, eller på tropica.com inden du træffer dine valg. Brug den nødvendige tid på at planlægge - og gerne tegne - indretningen, med placering af både dekorationsmaterialer og planter.

Hardscape

Hardscape er indretningen af et akvarium med grus, klipper, trærødder og anden dekoration - men uden planterne. At lave et hardscape er helt op til din fantasi. Nogle finder det ekstremt interessant og andre forholder sig ikke til det. Du kan sammenligne øvelsen med at stille dig foran et staffeli og gå i gang med malerpenslen. De fleste af os forsøger efter bedste evne, og andre dygtige kunstnere forstår farvesammensætning, dybde og perspektiv. Der afholdes mange konkurrencer i hele verden omkring hvem der kan lave det flotteste akvarium. Vi kan anbefale, at du kaster dig ud i hardscapes, kunstnertalent eller ej…!

  1. Find de dominerende større rødder, sten eller dekorationselementer du ønsker at bruge i dit hardscape. Hvis du bruger tunge sten kan vi anbefale at lægge polystyren i bunden for at beskytte glasset.
  2. Læg ca. én centimeter substrat på steder, hvor planter med kraftige rødder skal placeres. Vi anbefaler Tropica's Plant Growth Substrate.
  3. Bundlaget, som oftest grus, fordeles forsigtigt og skal skråne opad mod akvariets bagvæg. På den måde får du dybde og perspektiv i akvariet.
  4. Til sidst skal klipper, trærødder og anden dekoration placeres. Flyt endelig rundt på de enkelte dele og skift ud om nødvendigt. Det er nu du skaber rum og perspektiv, så akvariet bliver helt rigtigt.

Bundlaget skal holde planternes rødder fast, tillade god vandcirkulation omkring rødderne og fastholde næringsstoffer, som rødderne kan optage.

Forskelige typer og farver af grus med en kornstørrelse fra 0,8-4 mm vil sikre god vandcirkulation, men vær sikker på at bundlaget ikke afgiver stoffer til vandet. Under gruset lægges ½-1 cm substrat, som fastholder næringsstoffer til rødderne. Nogle produkter kombinerer både grus og næringsmedium i et og samme produkt, andre produkter er et kocentreret substrat.  Substratet tilbyder i modsætning til gruset næring i form af mineraler, som medvirker til at skabe et surt og næringsrigt miljø til fordel for planternes rodudvikling og næringsoptag.

Ved opstart af akvariet fordeles substratet med hovedparten på steder, hvor planter med kraftige rødder senere skal plantes. Derefter fordeles grus over hele akvariets bund. Gruset fordeles skrånende opad og bagud med min. 3-4 cm forrest og 6-8 cm bagerst. På steder hvor store klipper senere skal placeres kan en tynd styrenplade lægges inden substrat og grus for at beskytte glasbunden.