Indplantning

Indplantning af akvariets planter foregår lettest med en vandstand på få centimeter over bundlaget. Mange akvarister indplanter traditionelt i et fyldt akvarium, men det kan være vanskeligt både at orientere sig korrekt gennem vand og foretage en god indplantning i gruset.

Hæld forsigtigt vandet ned på en underkop under påfyldning, så bundlaget ikke hvirvles op, indtil vandstanden er ca. 2 cm over gruset. Hav en forstøversprøjte klar til at holde planterne fugtige under arbejdet. Planterne kan sagtens klare sig når de holdes fugtige!

Stængel (Egeria, Hygrophila, Ludwigia…)
Om nødvendigt klippes gennemvoksede rødder af så potte og stenuld kan fjernes, og rødder klippes til ca. 4 cm. Ved stængelplanter som bundt med keramikring, skal du fjerne keramikringen og de nederste blade. De enkelte stængler plantes enkeltvis i en gruppe.

 

Roset (Echinodorus, Cryptocoryne…)
Om nødvendigt klippes gennemvoksede rødder af, så potte og stenuld kan fjernes. Rødder klippes til ca. 4 cm. Deles i enkelte rosetter og ældste/yderste blade fjernes. Indplantes enkeltvis eller i en gruppe.

 

Bunddække (Eleocharis, Glossostigma…)
Potten og overflødig stenuld fjernes. Stenuldsklodsen klippes til ca. 2 cm under planteniveau til brug som "anker" ved indplantning. Deles i 4-10 portioner og indplantes jævnt over området, som ønskes dækket.

 

Rhizom (Anubias, Microsorum…)
Om nødvendigt klippes gennemvoksede rødder af, så potte og stenuld kan fjernes. Ved indplantning i bund må rhizomet ikke dækkes, da planten så vil rådne. Planten kan med fordel bindes eller fastklemmes på sten eller rod.

 

Flydeplanter (Limnobium, Ceratophyllum…)
Meget lange rødder kan knibes og Ceratophyllum kan evt. deles i mindre stykker. Planterne lægges på overfladen. Vær opmærksom på skyggevirkningen nede i akvariet.

 

Mosser (Taxiphyllum, Monosolenium…)
Portionen kan evt. deles i mindre portioner. Anvendes som "løstliggende" i akvariet eller bindes til sten/rødder. Helt små totter af mossen kan nedstikkes i bundlaget og danne bunddække.

 

Løg og knolde (Crinum, Aponogeton…)
Evt. potte og stenuld fjernes. Kraftige rødder kan klippes til ca. 4 cm. Ved flere planter i potten deles disse til enkelte planter. Crinum indplantes med ca. ½-delen af løget over bundlaget. Knolde dækkes helt, men skuddet bevares over bundlaget.

 

Udløbere (Vallisneria, Lilaeopsis…)
Potte og stenuld fjernes. Rødder klippes evt. til ca. 4 cm. Keramikring på bundter fjernes. De enkelte planter indplantes enkeltvis i en gruppe.
Lilaeopsis dog i små totter.

 

1-2-Grow!-planteserien indeholder både stængelplanter, mosser, udløbere, roset, bunddække og flydeplanter.
Disse planter er ganske små og leveres i lukkede bægre med voksemedium.
Håndtering og indplantning af 1-2-Grow! kan ses her.