Indkøring

Starting Up Result

Ved indkøring af et nyt akvarium er de første 90 dage kritiske. Grundlæggende handler det om, at akvariet og vandmiljøet skal i balance med plantevækst, fiskebestand og filter. Planterne skal tilpasse sig de nye forhold, medens alger straks vil trives og formere sig.

Vi vil råde dig til at følge nedenstående trin:

  1. Belysningstiden sættes til 6 timer dagligt i de første 2-3 uger. Herefter kan du gradvist øge til 8-10 timer dagligt.
  2. Tilfør gerne CO2 fra første dag.
  3. Vandskifte på 25-50 % et par gange om ugen de første 3-4 uger. Herefter ca. 25 % vandskifte én gang om ugen.
  4. Ingen eller begrænset gødning de første 3-4 uger. Planterne har godt med næring med sig fra starten og har nok til at etablere et rodnet.
  5. Hurtigvoksende planter, som f.eks. Egeria og Limnophila, bør indplantes fra start enten permanent eller for at fjerne dem senere. Hurtigvoksende planter optager overskydende næring, og minimerer derfor algevækst.
  6. Tilførsel af algeædende snegle og rejer snarest muligt efter opstart.
  7. Vi anbefaler at vente med tilførsel af fisk indtil planterne efter 3-4 uger er rodet ordentligt. Følg i øvrigt den lokale lovgivning omkring fisk i nyetablerede akvarier.
  8. Tjek teknikken - fungerer tænd/sluk-uret til lyset, er CO2 tilførslen tilpas, kører pumpen, er temperaturen OK?

 

Starting Up 1

Dag 1. Akvariet er tilplantet og der er fyldt vand på. Start med kun 6 timers lys om dagen.

Starting Up 2

Dag 20. Planterne har taget fat - men akvariet er endnu ikke i balance! Fokuser på eventuel algevækst.

Starting Up 3

Dag 90. Det ønskede resultat er opnået med god plantevækst, farvespil og helt klart vand!